Open mobile menu

Sähköautojen alennettu autoetu vuosille 2021-2025

Sähköautojen, vähäpäästöisen ladattavan hybridin ja kaasulla kulkevan auton alennettu autoetu vuosille 2021-2025

https://avoinomavero.vero.fi/_/

7.5.4 Täyssähköauton käyttökustannukset ja vähennys täyssähköauton verotusarvosta

Luontoisetupäätöksen 17 §:n 3 momentissa on erityismääräys täyssähköauton luontoisetuarvon laskennasta. Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö. Vähennys ei koske käyttöetuna annettua autoetua.

Myös tuloverolain 64 a §:n 1 momentissa on täyssähköautoja koskeva erityismääräys. Säännös on väliaikainen ja koskee vuosia 2021-2025. Autoedun arvoa alennetaan 170 eurolla jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona autoetu on muodostunut autoverolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun nollapäästöisen auton käyttämisestä. Alennus tehdään luontoisetupäätöksen mukaisesti lasketusta kuukausikohtaisesta verotusarvosta. Vähennys on sama riippumatta siitä, käytetäänkö edun käyttökustannusten arvon laskennassa kaavamaista arvoa vai kilometrikohtaista arvoa. Alennus koskee sekä vapaata autoetua että käyttöetuna annettua autoetua. Säännöstä sovelletaan vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityihin autoihin. Ensirekisteröinnillä ei tarkoiteta ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottohetkeä, vaan ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa.

Jos työntekijällä on vapaana autoetuna täyssähköauto, autoedusta tehdään molemmat yllä mainitut vähennykset.

Jos autoedun arvoa on alennettu TVL 64 a §:n nojalla, auton päästölukema on ilmoitettava tulorekisteriin vuoden 2022 alusta alkaen.

7.5.5 Vähäpäästöisen ladattavan hybridin ja kaasulla kulkevan auton käyttökustannukset ja vähennys auton verotusarvosta

Luontoisetupäätöksen 17 §:n 3 momentissa on erityismääräys vähäpäästöisten työsuhdeautojen luontoisetuarvon laskennasta. Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,04 euroa kilometriltä tai 60 euroa kuukaudessa, jos ulkoiseisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini, sähkö ja dieselöljy tai metaanista koostuva polttoaine. Vähennys ei koske käyttöetuna annettua autoetua.

Myös tuloverolain 64 a §:n 3 momentissa on vähäpäästöisiä autoja koskeva erityismääräys. Säännös on väliaikainen ja koskee vuosia 2022-2025. Autoedun verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa niiden autoetuautojen kohdalla, joiden ajonaikainen hiilidioksidipäästö on autoverolaissa tarkoitetulla tavalla määriteltynä vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden. Tämä tarkoittaa WLTP-mittausmenetelmällä mitattuja päästöjä. Säännöstä sovelletaan vuonna 2021 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityihin autoihin ja se koskee sekä vapaana autoetuautona että käyttöetuna annettavia työsuhdeautoja. Alennus tehdään luontoisetupäätöksen mukaisesti lasketusta kuukausikohtaisesta verotusarvosta. Vähennys on sama riippumatta siitä, käytetäänkö edun käyttökustannusten arvon laskennassa kaavamaista arvoa vai kilometrikohtaista arvoa.

Jos työntekijällä on vapaana autoetuna vähäpäästöinen auto, autoedusta tehdään molemmat yllä mainitut vähennykset. 

Jos autoedun arvoa on alennettu TVL 64 a §:n nojalla, auton päästölukema on ilmoitettava tulorekisteriin vuoden 2022 alusta alkaen.