Open mobile menu

Yrityksen autopolitiikka kertoo miten autoasiat hoidetaan

Tässä artikkelissa käydään läpi autopolitiikan perusperiaatteet ja mitä olisi hyvä ottaa huomioon. Autopolitiikka on jaettu tässä kolmeen osa-alueeseen: taloudelliseen puoleen, ympäristöön ja vastuullisuuteen sekä henkilöstön palkitsemiseen ja motivoimiseen.

Perusperiaate on, että siitä ei kannata tehdä liian monimutkaista, jos mahdollista.

On myös mahdollista toimia ilman virallista ohjeistusta, mutta vältytään monelta väärinkäsitykseltä, kun asiat mietitään ja kirjataan ylös “autopolitiikaksi”.

Talous ja kustannukset

Osa suunnittelua on hankintatavat tai rahoitusmuodot. Auton voi hankkia yrityksen omistukseen suoraan kassasta tai sen voi rahoittaa osamaksulla, jolloin auto on yrityksen taseessa. Huolto- tai rahoitusleasingillä hankittaessa auto on pitkäaikaisesti vuokralla, jolloin se ei rasita yrityksen tasetta. Rahoitus voidaan valita käsittämään koko autokanta tai esimerkiksi autokohtaisesti liittyen hankittavan auton käyttötarkoitukseen.

Ympäristö ja vastuullisuus

Ympäristöasiat ja vastuullisuus korostuu koko ajan enemmän ja enemmän yritysten valinnoissa. Ympäristöasioilla voidaan tarkoittaa esimerkiksi autokannan päästöjä tai esimerkiksi polttoainevalintoja tankkausasemalla esimerkiksi uusiutuvan dieselin valitsemalla.

Henkilöstö ja palkitseminen

Autopolitiikan ydintä on se, että määritetään hankintarajat henkilöstölle. Sillä selkeytetään yleisesti ottaen se, että mihin autoon kukin on yrityksessä oikeutettu. Parhaimmillaan tämä lisää luottamusta ja tyytyväisyyttä ja huonoimmillaan liian tiukat rajat saavat pohtimaan työpaikan vaihtoa. Näissä on hyvä olla tietyt joustomahdollisuudet mikäli se on mahdollista, ettei positiivinen asia käänny lopulta miinusmerkkiseksi.

Työnantaja maksaa sähköautoni latauskulut – onko etu veronalaista tuloa?

Minulla on vapaana autoetuna saatu sähköauto, jota lataan kotona. Onko etu minulle veronalaista tuloa, jos työnantajani maksaa minulle auton lataamisesta kotona aiheutuvat sähkökulut?

Verojuristi Maisa Katisko vastaa:

Jos käytetyn sähkön määrä on luotettavasti todennettavissa erillisellä mittauslaitteella ja näin eroteltavissa kodin muusta sähkön kulutuksesta, kyseessä ei ole veronalainen etu.

Ellei sinulla ole kiinteähintaista sähkösopimusta, vaan käytät vapaana autoetuna saamasi sähköauton lataamiseen esimerkiksi pörssisähköä, sähkön hinnan laskemiseen ei voi käyttää sähkön kulutuksen keskimääräistä kilowattihintaa, vaan lataamiseen käytetyn sähkön todellinen hinta on voitava todentaa. Voit kuitenkin aina käyttää sähkölaskun alinta kilowattihintaa, jos muuta selvitystä ei ole saatavilla.

Verovapauden kannalta sillä ei ole merkitystä, maksaako työnantaja laskun suoraan sähköyhtiölle vai työntekijälle. Veronalaista etua ei myöskään synny siitä, että työnantajasi tarjoaa sinulle palvelun tai lisälaitteen, jolla pystyt laskemaan autoetuauton lataamiseen käytetyn sähkön hinnan.

Sähköautojen alennettu autoetu vuosille 2021-2025

Sähköautojen, vähäpäästöisen ladattavan hybridin ja kaasulla kulkevan auton alennettu autoetu vuosille 2021-2025

https://avoinomavero.vero.fi/_/

7.5.4 Täyssähköauton käyttökustannukset ja vähennys täyssähköauton verotusarvosta

Luontoisetupäätöksen 17 §:n 3 momentissa on erityismääräys täyssähköauton luontoisetuarvon laskennasta. Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,08 euroa kilometriltä tai 120 euroa kuukaudessa, jos auton ainoa mahdollinen käyttövoima on sähkö. Vähennys ei koske käyttöetuna annettua autoetua.

Myös tuloverolain 64 a §:n 1 momentissa on täyssähköautoja koskeva erityismääräys. Säännös on väliaikainen ja koskee vuosia 2021-2025. Autoedun arvoa alennetaan 170 eurolla jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona autoetu on muodostunut autoverolain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun nollapäästöisen auton käyttämisestä. Alennus tehdään luontoisetupäätöksen mukaisesti lasketusta kuukausikohtaisesta verotusarvosta. Vähennys on sama riippumatta siitä, käytetäänkö edun käyttökustannusten arvon laskennassa kaavamaista arvoa vai kilometrikohtaista arvoa. Alennus koskee sekä vapaata autoetua että käyttöetuna annettua autoetua. Säännöstä sovelletaan vuonna 2020 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityihin autoihin. Ensirekisteröinnillä ei tarkoiteta ajoneuvon ensimmäistä käyttöönottohetkeä, vaan ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä Suomessa.

Jos työntekijällä on vapaana autoetuna täyssähköauto, autoedusta tehdään molemmat yllä mainitut vähennykset.

Jos autoedun arvoa on alennettu TVL 64 a §:n nojalla, auton päästölukema on ilmoitettava tulorekisteriin vuoden 2022 alusta alkaen.

7.5.5 Vähäpäästöisen ladattavan hybridin ja kaasulla kulkevan auton käyttökustannukset ja vähennys auton verotusarvosta

Luontoisetupäätöksen 17 §:n 3 momentissa on erityismääräys vähäpäästöisten työsuhdeautojen luontoisetuarvon laskennasta. Vapaassa autoedussa perusarvoon lisättävästä käyttökustannusten osuudesta vähennetään 0,04 euroa kilometriltä tai 60 euroa kuukaudessa, jos ulkoiseisesta lähteestä ladattavan auton käyttövoima on sähkö ja moottoribensiini, sähkö ja dieselöljy tai metaanista koostuva polttoaine. Vähennys ei koske käyttöetuna annettua autoetua.

Myös tuloverolain 64 a §:n 3 momentissa on vähäpäästöisiä autoja koskeva erityismääräys. Säännös on väliaikainen ja koskee vuosia 2022-2025. Autoedun verotusarvoa alennetaan 85 eurolla kuukaudessa niiden autoetuautojen kohdalla, joiden ajonaikainen hiilidioksidipäästö on autoverolaissa tarkoitetulla tavalla määriteltynä vähintään 1 ja enintään 100 grammaa kilometriä kohden. Tämä tarkoittaa WLTP-mittausmenetelmällä mitattuja päästöjä. Säännöstä sovelletaan vuonna 2021 tai sen jälkeen Suomeen ensirekisteröityihin autoihin ja se koskee sekä vapaana autoetuautona että käyttöetuna annettavia työsuhdeautoja. Alennus tehdään luontoisetupäätöksen mukaisesti lasketusta kuukausikohtaisesta verotusarvosta. Vähennys on sama riippumatta siitä, käytetäänkö edun käyttökustannusten arvon laskennassa kaavamaista arvoa vai kilometrikohtaista arvoa.

Jos työntekijällä on vapaana autoetuna vähäpäästöinen auto, autoedusta tehdään molemmat yllä mainitut vähennykset. 

Jos autoedun arvoa on alennettu TVL 64 a §:n nojalla, auton päästölukema on ilmoitettava tulorekisteriin vuoden 2022 alusta alkaen.